ఆరోగ్యం

ఆరోగ్యంపబ్లిక్హాట్ న్యూస్

భారతదేశ సీనియర్ సిటిజన్‌గా ఉండటం నేరమా?

భారతదేశ సీనియర్ సిటిజన్‌గా ఉండటం నేరమా? 1.70 సంవత్సరాల వయస్సులో ఉన్న సీనియర్ సిటిజెన్స్ వైద్య భీమా కోసం అర్హత లేదు ( ఇది ఖచ్చితంగా అనెక్సరీ & అవసరం )....

ఆరోగ్యం

నామ్కే వాస్తే మున్సిపల్ కమిషనర్!

ఆర్మూర్ (తెలంగాణ వార్త )ఆర్మూర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ పేరుకు మాత్రమే వచ్చి మున్సిపల్ సీటులో కూర్చోవడమే కానీ మున్సిపల్ పరిధిలో అభివృద్ధి కుంటుపడుతుందన విషయం పట్టించుకోకుండా రోజు వచ్చి తన కుర్చీలో...

You cannot copy content of this page